1. Hình thực tế ốp khung trang trí

2. Hình ốp trần

3. Hình ảnh các công trình khách sạn- Karaoke

4. Hình thực tế ốp tường nghệ thuật – lamri